Choď na obsah Choď na menu
 


Svätá Filoména

28. 9. 2010

Svatá Filomena (Ctiteľ, 28. 09. 2010 19:12)

Svätá Filoména, umučená počas krutého Diokleciánovho prenasledovania kresťanov, ostala neznáma až do začiatku 19. storočia, kedy bol v starých katakombách sv. Priscilly v Ríme objavený jej hrob. Ani samotný objav neodhalil o minulosti dievčaťa veľa, iba jej vek 12 až 13 rokov, meno Filumena a fakt, že bola umučená.
O mučeníčke a panne tohto mena neexistovala žiadna dokumentácia, ale možno Ježiš, ktorý "uchoval dobré víno až doteraz" (porov. Jn 2, 10), ju chcel udržať v skrytosti až do dnešných čias, aby po jej objavení začal Boh na jej príhovor ihneď konať obrovské množstvo zázrakov. Takto sa sv. Filoména prirodzene stala veľmi známou a vzývanou.
Bolo to iba na začiatku jej "mocného orodovania" a mimoriadneho spôsobu, keď bola svätou Cirkvou oficiálne vyhlásená za svätú po 35 rokoch od objavenia jej hrobu a následne ako jej bola daná výsada svätej omše a úradu k jej úcte.
Medzi jej mnohými ctiteľmi boli pápeži a svätí
Pápež Gregor XVI. dal svoje splnomocnenie k verejnému uctievaniu tejto svätice tým, že ju vyhlásil za "patrónku Živého ruženca", diela založené ctihodnou Paulinou Jaricot. Pius IX. ju vyhlásil za "patrónku detí Máriiných". Medzi mnohými svätými, ktorí si ju uctievali, vyniká meno sv. Jána Máriu Vianney, farára a Arsu, ktorý k nej prechovával nežnú úctu a pripisoval jej mnohé zázraky, ktoré sa v Arse udiali ako aj svoje zázračné uzdravenie. Všetkých odkazoval na jej príhovor. Úctu k sv. Filoméne rozšíril aj ako pomoc kňazom misionárom.
Vzácna relikvia sv. Filomény je uchovaná vo svätyni jej zasvätenej v Mugnano del Cardinale neďaleko Neapolu v Taliansku. Hlavý sviatok sv. Filomény je 11. august. Tento rok to bude dvesto rokov odvtedy, ako bolo 10. augusta 1805 prenesené sem jej telo. Je to teda mimoriadny rok milostí pre tých, ktorí sa k tejto svätici obrátia o orodovanie. "Kráľovná mučeníkov veľmi miluje svätú Filoménu, preto jej príhovor vždy bude pred Bohom veľmi mocný," uisťuje Mons. Braschi, rektor svätyne sv. Filomény

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Svatá Filoména

(Svatá Filoména, 18. 8. 2013 9:48)

Dcéra Svetla
sv. Filoména

„Ó, sv. Filoména, panna a mučenica, oroduj za nás, aby sme na tvoj mocný príhovor dosiahli čistotu ducha a srdca, ktorá vedie k dokonalej Božej láske. Amen.“
Zasvätená Ježišovi

Jej rodičia, ktorí spravovali grécke panstvo, boli obdarovaní dieťaťom, za ktoré sa tak dlho bezvýsledne modlili. Podľa toho ju nazvali Filoména - „dcéra svetla“, čo v gréckom jazyku znamená „milovaná“. Je zvláštne, že práve v týchto časoch, vyše dve storočia po odkrytí jej tela v katakombách 25. mája 1802, sv. Filoména vyvolala veľkú úctu. Malá Filoména bola svojimi rodičmi vychovávaná veľmi pobožne. K prvému sv. prijímaniu pristúpila v piatich rokoch a v 11. roku sa zasvätila sľubom svätej čistoty Kráľovi svätých, ktorému zostalo jej srdce verné. Keď začal 13. rok jej života, jej otec musel cestovať do Ríma, pretože cisár Dioklecián sa mu vyhrážal vojnou. Dcérka i kráľovná cestovali spolu s nim. Sotva Dioklecián uvidel prekrásnu kňažnú, zatúžil ju urobiť svojou cisárovnou a sľuboval jej otcovi všetko, aby mohol získať jej ruku. Rodičia Filomény naliehali, aby prijala túto ponuku. Lenže ona z dôvodu svojej prísahy odmietla. Cisár ju strašil všelijakými nástrahami. Ona odpovedala, že sa ho nebojí.

Ochrana z neba

Cisár ju rozkázal spútať a uvrhnúť do väzenia. Tam ju denne navštevoval, snažiac sa získať jej súhlas. Počas 40-denného väzenia bola o chlebe a vode. V tridsiatom siedmom dni tohto väzenia sa jej zjavila Panna Mária a predpovedala jej nadchádzajúce mučeníctvo. Prisľúbila, že jej pošle sv. Gabriela, aby jej pomáhal a posilňoval ju. V štyridsiaty deň ju dal ukrutne zbičovať. Sv. Filoména bola ako jedna živá rana. No Boh jej zoslal dvoch anjelov, ktorí jej oblievali rany nebeský mbalzamom a prinavrátil jej zdravie a silu. Prekvapený cisár sa ju usiloval ešte raz získať, ale nadarmo. Rozkázal ju priviesť k rieke Tiber. Tam jej priviazali na krk železnú kotvu a hodili ju do rieky. Opäť však dvaja anjeli na príkaz Ježiša Krista pannu zachránili. Za údivu prizerajúceho sa davu ju bezpečne zaniesli na breh rieky.

Malá mučeníčka

Zatvrdnutý ako faraón zo Starého zákona tyran rozkázal, aby mladá svätica bola vlečená ako čarodejnica cez Rím a potom prebodnutá šípmi. Avšak nebeský lekár opäť uzdravil svoje dieťa. Rozzúrený cisár rozkázal do nej strieľať, ale strely odmietli poslušnosť a nevyšli z lukov. Po opakovanom rozkaze strely zmenili smer letu a vrátili sa do skupiny katov. Dioklecián nariadil skončiť všetko mučenie sťatím. A tak odletela do neba, aby prijala svoju korunu slávy. Stalo sa to 10. augusta o tretej hodine. Jej hrob v Priscilijských katakombách v Ríme nosí jej meno i symboly mučeníctva: palmu, ľaliu, bič a tri strely. Telesné pozostatky sv. Filomény 10. augusta 1805 preniesli do Mugnama, miesta položeného na vŕšku neďaleko Neaopola. Tam je jej kaplnka, ktorá sa stala miestom najdivotvornejších zázrakov.

Svätá orodovníčka

Kedykoľvek ju vzývame, obdržíme veľké milosti. K jej najviac oddaným ctiteľom patril sv. Ján Mária Vianney. Kostoly zasvätené sv. Filoméne sú v Číne i Kurdistane, v Afrike, Konstantinopole či v Indii. Všade okamžite a zázračne odpovedá na modlitby. Ja to cítim.

Pozdravujem ťa, sv. Filoména, moja vznešená ochrankyňa. Buď mojou orodovníčkou u Ježiša Krista, Tvojho ženícha. Pros za nás teraz i v hodine mojej smrti. Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
Filomena Balogová, Ovčie
Zdroj http://vitaz.rimkat.sk/index.php?a=article-spektrum&id=1016

------------------------------------------
HOME
http://jezismaria.ic.cz/jezis_maria.htm#

ŽIVOTOPIS SV. FILOMENY

(Ctiteľ, 28. 9. 2010 20:26)

Uverejnil som tu pre vás bratia a sestry životopis sv. Filomeny v poradí odspodu 1, 2, 3, nakolko bol text velmi dlhý. Dúfam že vám pomože spoznať túto velku pomocnicu divotvorkinu a že na jej príhovor obsiahneme mnohé milosti.

Sv. Filomena oroduj za nas!

Boh ná vyslyš a žehnaj nás!

ŽIVOTOPIS SV. FILOMENY 3

(Ctiteľ, 28. 9. 2010 20:23)

Kedykoľvek ju vzývame, obdržíme veľké milosti. Jej kostoly sa nachádzajú po celom svete. Najväčším zázrakom, spojeným s touto svätou, ktorej celá história je neustálym oslňujúcim zázrakom je rýchlosť, s ktorou sa rozšírila úcta k nej na celom svete. Kostoly, náboženské charity, sirotince, nemocnice, spoločenstvá, bratstvá, všetky vznikli v spojitosti s jej menom, boli vystavené alebo založené na jej počesť. Niet takej kategórie osôb, ktorým by nepomáhala akýmkoľvek spôsobom, akýmikoľvek spôsobmi milostí deťom, jej pomoc je zázračná vo všetkých potrebách, večných alebo dočasných, v potrebách kňazov, rehoľníkov a rehoľníc, je veľmi súcitná k chorým, utrápeným matkám, je výnimočne láskavá a starostlivá. Ona je patrónka detí Máriiných a živého ruženca a je nám daná samou Svätou Stolicou, jej ceta je správna k náboženskej výchove, je svätá, ktorá zvláštnym spôsobom miluje zahraničné misie i obracia hriešnikov, dáva milosti k šťastným pôrodom, veľa ľudí jej ďakuje za navrátenie k sviatostiam i šťastnej smrti, udeľuje pomoc úzkostlivým osobám a tiež zabezpečuje peňažnú pomoc a poživeň pre biednych a potrebujúcich. Bola formálne kanonizovaná po dlhom dôraznom uvažovaní, zárovň povyšetrenom a potvrdenom uzdravení služobnice Božej Pavliny Jaricet (zakladateľky šírenia viery živého ruženca), skrze pápeža Gregora XVI. , ktorý ju nazval „Zázrakom 19. storočia“ - titul, ktorý tisíce môže potvrdiť a ktorý si sama zaslúži i dnes, lebo jej zázraky sú tak početné a oslňujúce ako v dávnej minulosti.
Svätá Omša a nábožnosti k jej cti, boli potvrdené skrze Svätú Stolicu v r. 1854. K jej najviac oddaným ctiteľom patril svätý Ján Mária Vianney, ktorý spolu so služobnicou Božou Pavlinou Jaricet sa pričinili k rozšíreniu nábožnosti k tejto mladej divotvorkyni, ktorú uctievala Francia. Medailonky blahoslavenej, skrze neho, boli zasielané do všetkých končín Francie a stávali sa kanálmi nespočetných požehnaní nimi obdarovaných a uzdravenia každého druhu boli na miesta, vďaka používaniu oleja, ktorý horel dňom i nocou pred jej sochou v kostolíku v Ars, kde sa teraz nachádza kaplnka zázrakov. Nádherná socha svätej Filomény, urobená z bronzu, stojí na okraji dedinky Ars. Veľakrát sa ukázala sv. Curé. Skoro každý kostol vo Francii si žiada jej sochu, vlastní ju veľa oltárov a kaplniek, ktoré boli postavené z vďačnosti za obdržané veľké milosti, zároveň finančnú pomoc nachádzajúcim sa vo veľkej potrebe, získanú vďaka jej orodovaniu. K jej ctiteľom patrili: svätá Magdaléna Žofia Barat, zakladateľka vyznavačov Najsvätejšieho Srdca, blahoslavený Peter Chanel, prvý mučeník Oceánie, blahoslavený Pér Eymard, zakladateľ otcov Najsvätejšej Sviatosti, sluha Boží M. Dupont „svätý človek z Tours“. Všetci pápeži od časov Gregora XVI., ktorý kanonizoval zázračnú milú mučenicu, vyznávali vieru k nej. Králi, kráľovné, kardináli, biskupi, kňazi a veľký počet duchovných a verných všetkých krajín vzývajú ju neustále. Jej kostoly sú v Číne i Kurdistane, Afrike, Konstantinopole, Indii- stavajú jej početné kaplnky. Jej obrazy a sochy sa nachádzajú v nespočetných kostoloch rôznych vyznaní, súkromných domoch, v Irlandii, Anglii, Škótsku a jej meno je synonymom každého druhu, dobrodenia veľkého rozsahu medzi tými, ktorí ju poznajú.


Všade okamžite a zázračne odpovedá na modlitby získané cez tie veľké divotvorstvá, ktorej šnúra je jedným zo štyroch uznaných skrze Cirkev. Ilustruje ho zjavenie, ktoré bolo dané skrze Matku Božiu, bohabojnej rehoľníčke služobnice Božej Matke Márii Ludvike od Ježiša.

ŽIVOTOPIS SV. FILOMENY 2

(Ctiteľ, 28. 9. 2010 20:21)

Nedovolil jej tam nič dať jesť okrem chleba a vody počas štyridsať denného väzenia. Tridsiatehosiedmeho dňa, tohto utrpenia, ukázala sa svätá Matka Božia a predpovedala jej nadchádzajúce mučeníctvo, ktorému mala byť podrobená podľa vôle Jej Syna, ktorému Filoména prisahala vernosť srdca. Prisľúbila jej materinskú pomoc, že jej pošle sv. Gabriela, aby jej pomáhal a posilňoval zároveň, že nakoniec príde víťazstvo.
Štyridsiateho dňa jemné dieťa bolo ukrutne zbičované na rozkaz cisára. Mučenie bolo také surové, že ako živá rana bola naspäť uvrhnutá do väzenia, aby tam dokonala život samotná a trúchliaca. Boh jej zoslal dvoch spanilých anjelov, ktorí jej oblievali rany nebeským balzamom, celkom jej prinavrátili zdravie a sily.
Cisár, veľmi prekvapený, usiloval sa ešte raz pomocou všelijakých argumentov, získať jej súhlas, po ktorom tak veľmi túžil. Ale nadarmo. Tá prekážka ho privádzala do zúrivosti. Rozkázal ju priviesť k rieke Tiber, aby jej tam bola priviazaná na krk železná kotva a aby tak bola vhodená dolu hlavou do rieky a utopená. Tento rozkaz bol vykonaný, ale ešte raz dvaja anjeli zachránili panny, na príkaz Krista, strhnúc šnúru, ktorou bola priviazaná kotva k šiji. Zaniesli ju bezpečne na breh rieky, k údivu veľkého davu.
Zatvrdnutý ako faraón zo Starého zákona, tyran, rozkázal, aby mladá svätá bola vlečená ako čarodejnica cez Rím a potom prebodaná strelami. I toto bolo vykonané a ona znovu uvrhnutá, umierajúca, do svojej väzenskej cely. Avšak opäť nebeský lekár uzdravil svoje zázračné dieťa z umierania. Rozzúrený cisár nakázal znovu opakovať mučenie, ale strely odmietli poslušnossť a nevyšli z lukov strelcov. Vykrikoval, že ona je čarodejnica, rozkázal rozpáliť luky do červena. Opäť Boh urobil zázrak pre svoju milovanú, lebo strely razom zmenili smer letu a vrátili sa tam, odkiaľ boli mierené, do skupiny katov a veľa z nich usmrtili. Vidiac to, razom bolo počuť plač ľudu. Dioklecián nariadil skončiť všetko mučenie sťatím a tak odletela do Neba, aby prijala svoju korunu slávy po toľkej námahe. Smrť prišla 10. septembra o tretej hodine.
Jej hrob v katakombách Priscilijských v Ríme nosí jej meno i symboly mučeníctva - palmu, ľaliu, bič, tri strely (dve obrátené proti smeru) jedno upletené lano znázorňujúce pravdepodobne obruč, akože kotva.
Relikvia jej krvi, nachádzajúca sa v zapečatenej hrobke v krišťáľovej flaštičke, zachovaná odo dňa jej odkrytia v r. 1802, zázračne vykladaná zlatom, drahokamami a striebrom. Prenesenie jej pozostatkov do Mugnana, miesta položeného na vŕšku neďaleko Neapola, kde sa robili veľké zázraky všelijakého druhu, na tomto mieste 10. septembra r. 1805. Nachádza sa tam jej kaplnka, ktorá sa stala miestom najdivotvornejších zázrakov.

ŽIVOTOPIS SV. FILOMENY 1

(Ctiteľ, 28. 9. 2010 20:20)

Životopis sv. Filomény, veľkej mučenice

Na celom svete, na všetkých kontinentoch, milovaná skrze katolíkov všetkých národností, panna, mučenica, ktorá je témou dnešnej doby, je jednou z najspanilejších divotvorkýň v Cirkvi.
Tak, ako sv. Anton z Padovy, ona je tiež „sväticou celého sveta“, pretože všetky je zázraky sú oslňujúce a s láskou vypočuté, ona všade dokazuje, že vypočúva všetky prosby a rozumie potrebám každého druhu. Duchovné milosti, dočasné požehnania, pomoc vo finančných ťažkostiach - obzvlášť v prípade, keď sa nosí pri sebe jej šnúra, lebo sv. medailónik, ako znak dôvery v jej protekciu, dedičstvo, predsavzatia (úmysel) a práca, najzázračnejšie uzdravenia, svetlo v pochybnostiach, navrátenia každého druhu, potešenie nešťastných rodín - všetky tieto milosti ona vyprosuje pre svojich ctiteľov. Jej modlitba má takú moc u Boha, že cez ňu môže táto láskavá divotvorkyňa vyprosiť milosti každého druhu.
Ona bola dieťaťom modlitby. Jej rodičia, ktorí spravovali helénske panstvo, boli obdarovaní dieťaťom, za ktoré sa v pohanských časoch tak dlho bezvýsledne modlili. Podľa toho ju nazvali Fi-lumena, čo je preložené cez veľa osôb ako „dcéra svetla“, čo v gréckom jazyku znamená „milovaná“. Veľa úvah je o tom, že práve teraz v časoch prítomných, toľko desiatok rokov, po odkrytí jej tielka 25. mája 1802 r. v katakombách, svätá Filoména vyvoláva veľkú úctu u svojich ctiteľov.
Malá svätá bola pobožne vychovávaná svojimi rodičmi. K prvému svätému prijímaniu pristúpila v piatom roku života, v 11. roku sa zasvätila skrze sľub svätej čistoty Kráľovi svätých, ktorému zostala verné jej srdce. Iba dva a pol roka života na zemi zostalo mladej svätej, vyrastajúcej neustále v milosti a čnosti.
Keď započala 13. rok života, jej otec musel cestovať do Ríma, aby získal pre seba cisára Diookleciána, ktorý sa mu vyhrážal vojnou. Keďže zbožňoval svoju peknú dcérku, ona i kráľovná cestovali spolu s ním. Sotva Dioklecián uvidel prekrásnu kňažnú, zatúžil urobiť ju svojou cisárovnou a sľuboval jej otcovi všetko, aby len mohol získať ruku jeho dcérky. nadmieru šťastní prijali spôsob na zabezpečenie mieru, rodičia Filomény naliehali, aby prijala túto ponuku. Lenže ona, z dôvodu svojej prísahy - odmietla. Cisár naliehal zo všetkých strán, pomocu všetkých prostriedkov, aby ju naklonil podľa svojej vôle. Lenže nadarmo. Keď sa ukázalo, že sľuby, argumenty, láskavosti, chvastúnstvo i oslňujúce návrhy nepriniesli žiadny skutok, pohrozil jej výbuchom svojho hnevu ako prenasledovanie. Odpovedala, že sa ho nebojí. Ovládnutý hnevom, cisár rozkázal pripevniť jej okovy a uvrhnúť ju do väzenia, nachádzajúceho sa pod cisárskym palácom. Tam ju navštevoval denne, starajúc sa získať jej súhlas.