Choď na obsah Choď na menu
 


STANICA PRVÁ

19. 2. 2011

PÁN JEŽIŠ NA SMRŤ ODSÚDENÝ

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Rozjímaj, ako Pilát na smrť odsúdil Krista, ktorý prívetivo prijíma výrok smrti, aby od nás odstránil výrok večného zatratenia.

/Tuná chvíľočku rozjímajme a potom pokračujeme. Tak konáme pri každej stanici./

Láskavý Ježišu, ktorý si z lásky ku mne  podstúpil bolestnú a potupnú smrť kríža, daj, aby som svoje hriechy, príčinu to tvojej smrti opravdivo poznal, zo srdca oľutoval a tak od večného zatratenia v deň súdny oslobodený bol.

Otčenáš... Zdravas...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

R. Aj nad dušami v očistci.

Pieseň

3. Ach, jak smutná sužovaná, bola Matka požehnaná  /:pre Ježiša bôľneho.:/